Vaccinationer pausas för att minska smittorisk

På grund av det rådande läget med spridning av coronavirus, covid-19, har vaccinationer mot pneumokocker och säsongsinfluensa pausats.

– Vi upphör med vaccinationerna för att minska smittorisken, förklarar Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg. Att fortsätta med vaccinationerna skulle sannolikt bli ett onödigt besök i primärvården som läget är just nu.

Den vanliga säsongsinfluensan brukar mattas av under våren och sommaren.

– Däremot kan vaccinationer bli aktuellt till hösten igen, säger Signar Mäkitalo.

Undantag gällande vaccinationer mot pneumokocker och säsongsinfluensa finns för patienter med särskild rekommendation om vaccination av läkare.

Vaccination mot pneumokocker och säsongsinfluensa ger inte skydd mot covid-19.