Vaccinationer med AstraZeneca pausas

Folkhälsomyndigheten beslutade på tisdagsmorgonen om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Det är en försiktighetsåtgärd i väntan på att Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.
Region Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och pausar vaccinationer med AstraZeneca med omedelbar verkan.

Arbetet med att kontakta personer som har inbokade tider har startat, men det är tyvärr oundvikligt att informationen inte hinner nå alla som är på väg att vaccinera sig under tisdagen.

Följande vaccinationsplatser fortsätter i dag att vaccinera med annat vaccin:

  • Högskolan Gävle 
  • Ljusdal hälsocentral 
  • Bollnäs kulturhuset 
  • Familjeläkarjouren i Söderhamn 
  • Hälsopartner i Sandviken

Du som har vaccinationstid på ovanstående platser under tisdag 16 mars kan fullfölja din vaccination.

Läs hela nyheten hos Folkhälsomyndigheten