Vaccination mot covid-19 startar den 1 september

Till hösten rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre samt till personer i riskgrupp. Övriga vuxna, 18-64 år, erbjuds också en påfyllnadsdos. De äldsta prioriteras först.

Region Gävleborg påbörjar höstens vaccinationer mot covid-19 torsdag den 1 september. 
– Trots länsbornas stora ansvarstagande och vår gemensamma vaccinationsvilja finns smittan kvar och den sprids fortfarande i vårt län, så därför beslutas nu att Region Gävleborg ska erbjuda möjligheten att ta ytterligare en påfyllnadsdos för att kunna skydda sig mot allvarlig sjukdom, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Jan Lahenkorva (S). Och den här insatsen ska skötas med hög tillgänglighet och rättvist så att de med störst behov får hjälp först, precis som vid de andra vaccinationstillfällena.

Ett brev med information om vaccinationerna skickas ut till alla invånare i Gävleborg som är 65 år eller äldre. Brevet kommer i brevlådan med start den 17 augusti. 
– Vi hoppas att brevutskicket ska bidra till att fler vill vaccinera sig och att man förstår hur det går till att boka sin vaccination och när det är aktuellt. Brevet är också översatt till engelska, finska, arabiska och tigrinja, säger Maria Larsson, vaccinsamordnare.

Vaccin är ett av våra viktigaste verktyg för ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. 
– Det är därför viktigt att vaccinera dig om du har möjlighet och tacka ja till erbjudandet om vaccination när du erbjuds din dos, säger Maria Larsson.

Då öppnar bokningen för din åldersgrupp

  • 22 augusti öppnar bokningen för dig som är 80 år och äldre samt för dig som har hemtjänst eller hemsjukvård. Första doserna börjar ges 1 september, samt även på särskilt boende för äldre.
  • 8 september öppnar bokningen för dig som är 65 år och äldre.
  • 20 september öppnar bokningen för alla som är 18 år och äldre.

Du kan få en påfyllnadsdos om det gått minst 4 månader från din senaste dos.

Observera att tidsplanen kan komma att förändras.

För att undvika undanträngningseffekter släpps bokningsbara tider i tur och ordning så de som behöver vaccinet allra mest får sin dos först.
– Alla som vill kommer att kunna vaccinera sig, det finns gott om doser i Gävleborg och därför önskar vi att alla respekterar de datum som gäller för sin åldersgrupp, säger Maria Larsson. 

Så här bokar du vaccination när det är din tur

  • Boka tid digitalt via 1177.se/Gavleborg med hjälp av bank-id eller e-legitimation.
  • Gå på drop-in-mottagning – information om tider och platser publiceras på 1177.se/Gavleborg.
  • Om du saknar bank-id, ring 026-15 03 00.

Ta med ditt vaccinationskort och giltig legitimation till vaccinationen.

Var kan jag vaccinera mig?

  • Vaccinationerna kommer att ske på hälsocentraler och vaccinationsplatser i länet. I samband med bokning ser du vilka platser som finns tillgängliga för vaccinering.
  • Bokade tider, samt i viss mån drop-in, kommer att erbjudas enligt datum för åldersgruppsindelningen ovan.
  • Lista över orter och tider för drop-in hittar du på webbplatsen 1177.se/Gavleborg. Tider uppdateras successivt.