Utökad egenprovtagning för corona – barn och unga ska testas igen

Fredag 11 december börjar Region Gävleborg skicka coronaprover för analys utomlands för att på så sätt utöka egenprovtagningarna. Kapaciteten kommer att fördubblas, vilket innebär att även barn och ungdomar ska provtas igen.

När smittspridningen tog fart nådde egenprovtagningarna sin maxkapacitet. En första åtgärd blev att undanta barn och unga upp till 18 år från provtagningen.

Region Gävleborg utnyttjar nu möjligheten att skicka coronaprover för analys utomlands via företaget Eurofins. Proverna skickas till ett större laboratorium i Tyskland som analyserar prover dygnet runt. Det gör att kapaciteten mer än fördubblas, vilket innebär att även barn och ungdomar ska provtas igen.

– För oss i den politiska ledningen har det varit viktigt att hela tiden ställa krav på att Region Gävleborg erbjuder medborgarna högsta möjliga tillgänglighet när det gäller både testningen och den kommande vaccineringen. Det beror på att alla i länet har rätt till en likvärdig tillgång till de här åtgärderna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Det är också därför som Region Gävleborg nu ska utöka egenprovtagning för barn och unga. Även det här beslutet är en fråga om att minska smittspridningen genom att öka tillgängligheten och stärka rättvisan.

Provet blir enklare att hantera

Prover från hela länet samlas upp i Gävle varje eftermiddag och körs till Arlanda varifrån de flygs vidare till München. Trots längre transport gäller samma tid för provsvar som tidigare, inom 48 timmar.

Egenprovet blir samtidigt något lättare att utföra. Hittills har prover från näsa, svalg och saliv förts ned i ett rör med koksaltlösning, och det har varit vätskan i provröret som skickats för analys. Nu analyseras själva topsen man tagit sitt prov med, vilket förenklar paketeringen och minskar risken för smittsamt läckage.

Egenprovtagning för corona bokas via webbplatsen 1177.se. Om du saknar bank-ID kan du ringa 026-15 03 00.