Upphandling av digital plattform för vårdtjänster överprövad

Fredag den 11 oktober tilldelade Region Gävleborg Aleris X* uppdraget att ta fram en digital plattform för vårdtjänster. Ett IT-företag har nu överprövat beslutet till förvaltningsrätten, vilket kommer att innebära en försening i arbetet med att ta fram den digitala tjänsten.

I och med upphandlingen av teknisk plattform vill Region Gävleborg erbjuda digitala vårdmöten via webb och app till patienter, som ett komplement till dagens vårdutbud.

– Vi hade hoppats på att lansera tjänsten om ungefär ett år, men det här påverkar tidsplanen, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.

– Överprövningen innebär att tilldelningsbeslutet nu ska omprövas av förvaltningsrätten. Den rättsliga processen tar vanligtvis upp till sex månader, säger Fredrik Jonsson, Region Gävleborgs chefsjurist.

Vård online ökar tillgängligheten

Att erbjuda digitala vårdtjänster är en av Region Gävleborgs lösningar för att möta framtidens vårdbehov. Vårdbehovet i samhället ökar kraftigt i och med en åldrande befolkning, samtidigt som antalet människor i arbetsför ålder blir färre.

– Vi vill vara mer tillgängliga exempelvis för dem som har långa avstånd till vården eller vill sköta vissa vårdärenden hemifrån, säger Simon Nilsson.

*Aleris X är ett företag som under varumärket Platform24 utvecklar digitala tjänster och verktyg för vård och omsorg.