Unik vägmålning på cykelbana

Det regionala cykelstråket mellan Söderhamn och Söderala binds samman via en 30 meter lång vägmålning. Lovalsen, som konstverket kallas, består av två lodjur omgivna av linblommor och mönster från Hälsingegårdarna. Cykelturen blir en upplevelse och för cyklisten blir det även tydligare var cykelbanan går då den passerar genom en stor asfaltsyta. Satsningen på vägmålningen är en del i att öka användningen av de regionala cykelstråken i Gävleborg.

Huvudprojektet heter Mobility Management i regional planering och finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att öka användningen av den infrastruktur som bekostas av Länstransportplanen vilket i detta fall är pendlarparkeringar, busshållplatser och cykelbanor. Genom att göra cykelturen till en upplevelse ska fler människor välja cykeln till jobbet, skola och andra aktiviteter. Potentialen för ökad cykling på denna cykelbana är god då, studien som Region Gävleborg presenterade i maj visade att, 50 % av de som bor i Söderala skulle kunna cykla till sin arbetsplats på 30 minuter.
 
- Det ska vara roligt och säkert att cykla och det tycker jag att vi har lyckats med i denna satsning. Konsten möter cykelinfrastrukturen på ett häftigt sätt och sprider glädje, säger Christine Sisell, strateg på Region Gävleborg.

Konstverket Lovalsen målades av konstnären Björk Hijoort och färkonsulten Robert Sundholm

Under tre intensiva dagar målade konstnären Björk Hijoort och färgkonsulten Robert Sundholm från InfraMark Nordic AB konstverket på cykelbanan.

- Detta är det roligaste projekt som jag haft och det längsta, säger Björk Hijoort som vanligtvis arbetar i Stockholmsområdet.
 
Konstverket invigdes av John-Erik Jansson, ordförande för kommunstyrelsen i Söderhamn, som även bor i Söderala.

- Allt som kan stimulera till att fler väljer cykeln är bra för folkhälsan och miljön. För ökad säkerhet behöver överfarten vara tydlig både för cyklister och bilister, säger John-Erik Jansson.

Konstverket Lovalsen invigs av John-Erik Jansson, ordförande för kommunstyrelsen i Söderhamn
 
Konstverket hittar du på cykelbanan vid Inakorset, 1 km väster om E-center i Söderhamn.