Stort strömavbrott på Hudiksvalls sjukhus

Under tisdagskvällen uppstod drygt en timmes strömavbrott på Hudiksvalls sjukhus. Strömmen är nu tillbaka.

Strömmen till de flesta byggnader på Hudiksvalls sjukhus gick 19.37. Reservkraften gick då i gång men stannade på grund av ett fel. Klockan 20.50 var stora delar av strömmen tillbaka och knappt en timme senare var all ström tillbaka. Strömförsörjningen till de vitala delarna på sjukhuset var säkrad under avbrottet. Just nu pågår en inventering om avbrottet har medfört några konsekvenser. Särskild sjukvårdsledning lokal Hudiksvall samt den särskilda sjukvårdsledningen regional gick upp i stabsläge. Gävle sjukhus förberedde sig för mottagandet av eventuella patienter.