Turismen till Gävleborg fortsätter att öka

Färska siffror från Tillväxtverket visar att turismen till Gävleborgs län fortsätter att öka. Det totala antalet övernattningar under juli-augusti ökade med 12,6 procent och de utländska övernattningarna med 33,9 procent jämfört med samma period 2018. Det är mer än genomsnittsökningen för Sverige.

- Turismen är den snabbast växande näringen i världen och bidrar till betydande intäkter, fler arbetstillfällen och även inflyttning. Alla dessa parametrar är väldigt viktiga för Gävleborg, därför är det väldigt glädjande att besöksnäringen i vår region fortsätter att öka, säger Magnus Svensson (C), ordförande i Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd.
 
Gävleborgs ökning i sommar kan bland annat förklaras med att Gävle stod som värd för U23-VM i friidrott och att fisketurismen från utlandet har ökat i och med det lyckosamma projektet Fishing in the middle of Sweden där Region Gävleborgs samarbete med Visit Sweden på den utländska marknaden har burit frukt. Det har lett till en stor procentuell ökning på de marknader som främst bearbetats där: Holland, Belgien och Storbritannien.
 
Till de fina siffrorna kan också läggas att länet har haft vindkraftsetableringar i både Bollnäs och Ockelbo, samt att Microsoft rekognoscerat inför kommande etableringar. Dessutom har länets kommuner flaggat för att det har gått bra för de flesta av besöksmålen. Ovanåker, till exempel, rapporterar om flitigt besökande på hälsingegårdarna.
 
Mer information hos Tillväxtverket