Trenden har vänt för Hofors Din hälsocentral: ”Vi är på rätt väg”

För några år sedan hade Hofors hälsocentral svårigheter att klara sitt uppdrag och fick även problem med arbetsmiljön.

– Vi påbörjade flera olika förbättringsarbeten som har gett resultat. I dag kan vi erbjuda patienterna en helt annan kvalitet och kontinuitet, säger Anneli Solborg, vårdenhetschef vid Hofors Din hälsocentral.

Sedan 2019 tillhör Hofors Din hälsocentral verksamhetsområde Västra Gästrikland igen efter två års tid som eget verksamhetsområde.

– Vi behövde tiden för att skapa en miljö som främjade förbättringsarbete och god arbetsmiljö. Vi behövde också förbättra kontinuitet och arbetssätt samt öka vår tillgänglighet. Under den här tiden kunde vi också identifiera viktiga utvecklingsområden, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården Västra Gästrikland.

Fokus på kompetens och utveckling

Personalen har arbetat aktivt för att säkra kompetensen och utveckla verksamheten på hälsocentralen. Personal har rekryterats och olika arbetssätt testats. 

– Vi fick jobba ostört och hitta vår egen stabilitet i verksamheten. Vi fick ett lugn i att inte behöva prestera lika mycket under den här tiden. Målet var ju ändå att leverera, säger Anneli Solborg.

Förbättringar för personal och patienter

Ett exempel på ändrade arbetssätt är diabetesmottagningen där en diabetessjuksköterska kontinuerligt följer upp listade diabetiker. Vissa sjuksköterskeuppgifter har delegerats till undersköterskor vilket innebär att de fått ett mer varierat arbete. 

Ett annat exempel är att man fått ned väntetiderna inom psykiatrin. 

– Efterfrågan är stor. Vårt psykosociala team har hög kompetens och jobbar aktivt för en god tillgänglighet, förklarar Anneli Solborg. 

På hälocentralen finns också läkare som jobbar specifikt mot särskilda boenden. Det gör att sköterskorna på boendet känner läkaren och att läkaren har koll på patienterna. Det ger stora tidsvinster under bedömningsarbetet och minskar inläggningarna på sjukhuset. Det har också lett till minskad arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö. Inte minst ger det patienten kontinuitet och en viktig samverkan med kommunen.

– Medarbetarna har under lång tid arbetat för att höja kvalitén och förbättra kontinuiteten för våra patienter. Det har gett resultat och det känns att vi är på rätt väg, säger Anneli Solborg.