Tillskott på flera miljoner till Region Gävleborg

Utbrottet av covid-19 medför extra kostnader och ekonomiska konsekvenser. Nu ska landets regioner och kommuner få ytterligare tillskott.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommer att föreslå ett tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april.

- För Region Gävleborgs del räknar vi med ett ytterligare tillskott på cirka 125 miljoner kronor i år utöver de 63 miljoner kronor som tidigare aviserats. Hur pengarna ska användas blir en politisk fråga, men de ska användas för att förstärka samhällsviktiga funktioner, säger regiondirektör Johan Färnstrand.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dessutom efterfrågat flexiblare regler för den så kallade kömiljarden. Regeringen kommer därför att föreslå att stora delar av prestationskraven tas bort tillfälligt. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor som tidigare endast skulle betalas ut till de regioner som har uppfyllt kraven, i stället betalas ut till regionerna baserat på befolkningsmängd.

- Det är viktigt att komma ihåg att detta handlar om att täcka upp ökade kostnader här och nu och om ekonomisk stimulans på sikt. För att lindra coronavirusets ekonomiska konsekvenser för jobb och företag har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera krispaket med åtgärder som korttidsarbete, slopat sjuklöneansvar, en statlig företagsakut, likviditetsförstärkning via skattekontot och utökade möjligheter till statliga lån och garantier, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

- Det här är en viktig förutsättning för och förstärkning av det arbete som Region Gävleborg redan bedriver för att lindra de negativa konsekvenserna i länet, säger Eva Lindberg.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/ytterligare-tillskott-till-kommuner-och-regioner/
 
Läs mer: Så väntas pengarna fördelas på landets regioner och kommuner