Tillfällig stängning av framdörrarna på vissa av X-trafiks bussar

Framdörrarna kommer att vara stängda från och med fredag 14 januari för ombordstigning på bussar som saknar skyddsglas vid förarplatsen. Beslutet har tagits på grund av den allt snabbare smittspridningen av covid-19.

Cirka 110 bussar berörs och det gäller samtliga av X-trafiks bussar i Gävles stadstrafik samt ett sextiotal bussar i regiontrafiken i länet.

– Detta gör vi som en försiktighetsåtgärd med tanke på smittspridningen för att säkra arbetsmiljön för förarna och för att vi ska kunna fortsätta att upprätthålla kollektivtrafiken i länet.  Beslutet är fattat i dialog med trafikföretagen, skyddsombuden och facken säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

På de bussar som har stängd framdörr hänvisas resenärer till att stiga ombord via bakdörren och att köpa sin biljett i förväg via X-trafiks app eller på ett kundcenter. Beslutet om att stänga framdörrarna är tillfälligt och X-trafik kommer löpande att ha dialog med berörda parter för att bedöma när dörrarna kan öppnas igen.