Johanna Belachew, verksamhetschef kvinnosjukvården, Inger Blomberg, överläkare och Karin Azimi, överläkare kan presentera Region Gävleborgs tre nyheter för gravida: tidigare ultraljud, tidigare igångsättning vid fullgången graviditet och ett säkrare test för kromosomförändringar.

Tidigare ultraljud av gravida och tidigare igångsättning av förlossning

Från januari 2020 erbjuds flera nyheter inom mödra- och förlossningsvården. En av dem är ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 12. En annan är tidigare igångsättning av förlossningar efter fullgången graviditet.

Från och med 1 januari erbjuds gravida kvinnor ett ultraljud redan i vecka 12, utöver det som sedan tidigare görs i vecka 18. Ett tidigare ultraljud ger dels en säkrare datering av graviditeten, dels kan grava missbildningar upptäckas tidigare. Även tvillinggraviditeter kan bedömas säkrare i ett tidigare skede eftersom skiljeväggen mellan fostren syns tydligare i vecka 12 än i vecka 18.

Efterfrågas av gravida

- Ultraljud i vecka 12 efterfrågas av många och erbjuds sedan tidigare i några regioner i Sverige. Internationellt erbjuder många länder ett ultraljud inom den första tredjedelen av graviditeten, säger Johanna Belachew, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Region Gävleborg.

Det föds cirka 3 000 barn i Gävleborg och för att kunna genomföra ett extra ultraljud har regionen utbildat fler ultraljudsbarnmorskor.

Tidigare igångsättning

En annan nyhet är att Region Gävleborg från januari 2020 erbjuder tidigare igångsättning av förlossningar efter fullgången graviditet. Under hösten 2019 uppmärksammades en studie som visade att risken att barnet dör ökar om man väntar med igångsättning till efter 42 fullgångna veckor jämfört med 41 fullgångna veckor.

- Studien väckte många frågor under hösten och vi har mött mycket oro. Nya nationella riktlinjer kring detta väntas i slutet av januari, men vi har redan börjat att erbjuda tidigare igångsättning. Det har även våra grannregioner Uppsala och Dalarna gjort, säger Karin Azimi, överläkare.

Säkrare test av kromosomförändring

En tredje nyhet är införandet av ett säkrare test av vissa kromosomförändringar hos barnet. Tidigare har kvinnor över 35 år erbjudits en kombination av ultraljud och biokemiskt prov som gett ett samlat svar på risken för att barnet har Downs syndrom. Testet var säkert till 90 procent.

Från och med nu erbjuds i stället alla kvinnor som fyllt 35 år ett så kallat NIPT-test. För den gravida innebär det ett enkelt blodprov med 99,9 procents säkerhet. Testet kan också påvisa ett par andra typer av kromosomförändringar, förutom Downs syndrom.

Följs upp vid misstanke

- Resultatet går att lita på. Vid normalt svar behövs inte fler tester. Om testet visar på en misstänkt avvikelse följer vi upp det med ett fostervattenprov eller moderkaksprov för att få ett definitivt resultat, förklarar Karin Azimi.

- Region Gävleborg är sannolikt ensamma om att överge det tidigare kombinationstestet och erbjuda NIPT på bred front för kvinnor över 35, vilket är den ålder då riskerna för kromosomförändringar börjar öka.

Kvinnosjukvård en politisk prioritering

Insatser för kvinnors hälsa och utvecklingen av förlossningsvården är prioriterade insatser för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg. Det här är tre exempel av många som gjorts bara de senaste åren för att stärka kvinnosjukvården.

- Den som väntar barn i Gävleborg ska känna sig trygg. Alla blivande föräldrar ska veta att de får en trygg och säker vård både under och efter graviditet och förlossning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).