Testmiljö invigd på Bollnäs Folkhögskola

Testmiljön för branschvalideringsmodellen i yrket personliga assistenter presenterads och invigdes på Bollnäs Folkhögskola i torsdags. Ett 40-tal åhörare hade kommit för att inviga projektet, som har fått namnet ValidX.

Ulrika Lindström, lärare på Bollnäs folkhöskola

Dagen innehöll bland annat en övergripande information om validering samt beskrivning av projektet och arbetet med att skapa en nationellt giltig branschvalideringsmodell för yrket personlig assistent.

Med den modellen ska tidigare kunskaper/färdigheter valideras och individen ges möjlighet att visa upp sina kunskaper och därefter komplettera med de kunskaper som saknas.

På plats under invigningsdagen fanns bland andra Marie-Louise Dangardt, regionråd, och vice ordförande Regionstyrelsen i Gävleborg. Hon inledde med att belysa vikten av validering som en del i regionalt kompetensförsörjningsarbete.

- Validering är en nyckel som alla tjänar på, även samhällsekonomiskt är det helt rätt. Det är viktigt att möta individen där hen befinner sig, och komplettera de specifika kunskapsluckorna, med rätt utbildning, sa hon om projektet.

Föreläsare under dagen var Lars Lööw, ansvarig för utredningen om Översyn av yrket personlig assistent, samt den forskargrupp från Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, som genom sin forskningsinsats stöder projektet i arbetet att nå nationell giltighet.

Lööw berättade om arbetet som han och hans kansli inledde i november i fjol och som i bästa fall ska vara klart för att lämna till regeringen i början på nästa år.

- Utredningen varken kommer eller ska ge svar på alla frågor, men ge oss mer kunskap om yrket personlig assistent, sade han.

Deltagarna gavs under dagen också möjlighet att besöka testlägenhet och testledarrum och ta del av den teknik som installerats för att kunna validera individer i realtid. Projektet löper under perioden 2018-10-01–2020-11-30 och finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborgs regionala tillväxtmedel anslag 1:1.

Mer information om ValidX

Om validering Gävleborg