Temporär listningsbegränsning för att höja kvaliteten

Hälsovalsutskottet föreslår en temporär listningsbegränsning för hälsocentraler i högst sex månader. Förslaget läggs bland annat i syfte att höja patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och minska stressen hos personalen.

Under onsdagen sammanträdde Region Gävleborgs hälsovalsutskott. Ett av ärendena för dagen var diskussionen om att tillåta temporär listningsbegränsning för hälsocentraler inom Region Gävleborgs hälsovalssystem.

- Det finns hälsocentraler som får ta emot väldigt många patienter utan möjligheter till begränsningar. Det här förslaget handlar om att höja kvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön hos våra hälsocentraler som kan ha det tufft, säger regionråd Magnus Svensson (C) Region Gävleborg.

Hälsovalsutskottet gav under onsdagen i uppdrag till Johan Hagsjö, avdelningschef hälsovalsavdelningen, att ta fram förslag till beslut för att införa möjlighet till tillfälliga listningsbegränsningar.

- Det här handlar om temporära lösningar för att skapa en ventil till verksamheterna vid oväntade kapacitetsbrister. Grundprincipen är att patienter fritt ska kunna välja den hälsocentral de vill utan begränsningar, säger Johan Hagsjö, avdelningschef hälsoval Region Gävleborg.

Förslaget kommer att presenteras på hälsovalsutskottets beslutsmöte den 14 maj, därefter går det till regionstyrelsen den 22 maj och till regionfullmäktige 4-5 juni.

Förslaget i korthet

  • Grundprincipen är att patienter fritt ska kunna välja hälsocentral.
  • Temporär begränsning i tilldelning av nya patienter i högst 6 månader.
  • Ansökan och handlingsplan skickas till hälsovalskontoret.
  • Hälsovalsutskottet verkställer beslut.
  • Vid beviljad ansökan tecknas en överenskommelse utifrån handlingsplanen mellan hälsovalskontoret och vårdgivaren.
  • Endast en vårdgivare per samverkansområde kan beviljas begränsning per gång.
  • Anledningen skall tydligt kopplas till handlingsplan/överenskommelse.

Undantaget till begränsning

  • Barn 0-6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra det närmsta geografiska BVC.
  • Personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende, LSS boende och hemsjukvårdspatienter som hälsocentralen har ansvar över.
  • Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad på hälsocentralen.