TBC har upptäckts på skola i Sandviken

Smittskydd Gävleborg har upptäckt att en person med smittsam tuberkulos har vistats på Bessemerskolan i Sandviken, Gästrikland. Personen smittar inte längre, men nu kommer provtagningar att göras på dem som individen har varit i kontakt med.

Smittskydd Gävleborg har upptäckt att en person med smittsam tuberkulos har vistats på Bessemerskolan i Sandviken, Gästrikland. Personen smittar inte längre, men nu kommer provtagningar att göras på dem som individen har varit i kontakt med.

- Risken för smitta är liten, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare vid Region Gävleborg. Vi kommer att göra som vi alltid gör vid tuberkulos. De som kan ha utsatts för smitta kommer att undersökas. Om man ser tecken på smitta hos någon erbjuds de behandling för att de i framtiden inte ska behöva utveckla tuberkulossjukdomar.

De flesta som undersöks brukar inte vara smittade eftersom det krävs långvarig och mycket nära kontakt. Eventuellt smittade personer utgöra själva ingen smittrisk för andra.

Vad händer härnäst?

- Sjukvården startar utredningen med prover nästa vecka.

Blir de som eventuellt drabbas av tuberkulos friska?

- Ja, med läkemedelsbehandling blir man frisk, säger Signar Mäkitalo.

Läs mer om tuberkulos på 1177.se