Succéutbildning för IT-tekniker blir permanent

Åtta av tio kursdeltagare har gått direkt från IT-teknikerutbildningen på Västerbergs folkhögskola till jobb i IT-branschen. Nu ger regionstyrelsen extra pengar till förvaltningen för att kunna göra utbildningen till en permanent utbildning på folkhögskolan.

Regionstyrelsen har beslutat i budget- och planeringsförutsättningarna 2025 att skjuta till extra pengar till trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen för att kunna göra IT-teknikerutbildningen till en permanent utbildning i folkhögskolornas utbud. 

– Det är mycket glädjande att se den positiva responsen på utbildningen och den höga anställningsgraden för våra deltagare. Det visar att utbildningen verkligen möter arbetsmarknadens behov, säger Frida Stål (M), kultur- och kompetensnämndens ordförande. 
 
IT-teknikerutbildningen har hittills getts på Västerbergs folkhögskola vid fyra tillfällen och i höst ges utbildningen också på Bollnäs folkhögskola. Från Västerberg har ungefär 80% av tidigare deltagare blivit certifierade och gått vidare till arbete efter den tolv veckor långa utbildningen. 

– Beslutet att göra utbildningen till en permanent del av vårt kursutbud är en investering i framtidens arbetskraft. Att vi nu inför utbildningen även i Hälsingland är ett betydande steg framåt för hela regionens kompetensförsörjning. Det stärker även synergierna mellan våra folkhögskolor och näringslivet vilket skapar nya möjligheter för innovation och tillväxt, säger Frida Stål. 
 
Utbildningen är attraktiv – det har inte minst ansökningsperioden till höstens utbildningstillfälle på Bollnäs folkhögskola visat. 

– Vi hade närmare 70 ansökningar och ungefär hälften av de som genomförde antagningsprovet klarade testet. Det betyder att vi kan starta två parallella klasser på Bollnäs folkhögskola redan i höst. Det är därför glädjande att veta att vi kommer kunna fortsätta ge den här utbildningen kommande år, säger Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör. 
 
– I och med det stora intresset och att vi öppnar upp för två klasser så finns det fortfarande möjlighet att söka till kursstarten i september. Ansökan är möjlig att göra under sommaren för att göra inträdesprov i augusti, säger Jan-Olof Friman.
 
Mer information om utbildningen: 
Bollnäs folkhögskola: IT-teknikerutbildning