Stor satsning på mobil tandvård

En 11 meter lång och 13 ton tung tandvårdstrailer med både behandlingsrum, väntrum och personalutrymme börjar i januari turnera runt till olika platser i Hälsingland och Gästrikland.

Det är Folktandvården Gävleborgs senaste satsning på äldre och patienter som har svårt att ta sig till de ordinarie klinikerna av olika anledningar.

Folktandvården Gävleborgs vd Ann-Christine Larsson Bolle förklarar bakgrunden: 
- Vårt uppdrag är ju att se till att alla invånare, oavsett var man bor i länet, garanteras bra och lika tandvård. Det är en utmaning. Den mobila tandvårdstrailern kommer att betyda mycket i det arbetet, inte minst för att underlätta för patienter på boenden i mindre samhällen.

Tanken är att den under någon eller några veckor placeras nära till exempel äldreboenden, så att de som har svårt att ta sig långt lättare kan få hjälp.
- Vi som arbetar med tandvård dagligen vet vilket lidande inte minst äldre kan drabbas av när de av olika anledningar förlorar kontakten med tandvården. Därför är en sådan här stor satsning oerhört viktig, säger Ann-Christine Larsson Bolle.

En tandhygienist som arbetat med mobil tandvård har anställts för att sköta samordningen mellan boenden och klinikerna. Kliniken närmast den plats där tandvårdstrailern står uppställd bemannar den.

Projektledaren Anna Hammarström, teamchef folkhälsa på Folktandvården, berättar att de första kontakterna med olika former av boenden har varit enormt positiva.
- Vi märker att de vill det här lika mycket som vi vill det. I tandvårdstrailern kan vi i princip göra allt man kan göra på en vanlig klinik och jag är verkligen imponerad över hur genomtänkt den är, säger hon.