Stor majoritet har ändrat beteende under coronapandemin

Hela 98 procent av Gävleborgs invånare har under coronapandemin ändrat sitt sätt att leva och 89 procent upplever att de har fått information om coronaviruset och covid-19 i mycket eller ganska hög grad. Det visar en enkätundersökning som Region Gävleborg gjort.

Mot bakgrund av Coronapandemin och krisläget i samhället har Region Gävleborg undersökt i vilken grad invånare inom länet upplever sig informerade om coronaviruset och covid-19 och hur de har ändrat sina beteenden utifrån den information som de har fått.

- Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om i vilken grad lokala och nationella informationsinsatser fått genomslag och vad mer som kan behöva göras, säger Karin Edenholm Forsell, kommunikationschef för hälso- och sjukvården hos Region Gävleborg.

Av de svarande upplever 89 procent att de har fått information om coronaviruset och covid-19 i mycket eller ganska hög grad. 96 procent har bra kunskap för att undvika att bli smittad och smitta andra med coronaviruset.

Handhygien och distans vanligaste förändringen

En klar majoritet av invånarna i länet, 98 procent, uppger att de har förändrat något i sina normala beteenden för att minska risken för att bli smittade och smitta andra med coronaviruset. De allra flesta tvättar händerna oftare, håller distans till andra människor, tar inte i hand vid hälsning och undviker offentliga platser med stora folksamlingar.

En större andel kvinnor än män säger sig vara informerade och har ändrat sina normala beteenden för att undvika coronaviruset. När det gäller ålder bland svarande i detta sammanhang är det svarande över 70 år som ligger i topp.

- Det är glädjande att se hur väl informerad och förändringsbenägen Gävleborgs befolkning är. Vi ser nu en positiv trend i färre smittade av coronaviruset och minskad beläggning på sjukhusen. Jag är övertygad om att det beror till stor del av att vi i Gävleborg har förändrat vårt beteende, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Totalt 2 059 personer svarade på webb- och sms-enkäten som gjordes 7 maj till 19 juni. Kvinnor står också för en majoritet av enkätsvaren, 66 procent. När det gäller åldersgrupper finns högsta svarsfrekvensen bland länsinvånare 50-69 år.

Läs mer: Rapport om hur Gävleborgs läns invånare upplever information under coronapandemin.