Stoppet för sophanteringen på Hudiksvalls sjukhus hävt

Under gårdagen stoppades arbetet tillfälligt på den enhet som hanterar hushållssopor på Hudiksvalls sjukhus. Under torsdagsmorgonen kunde arbetet återupptas igen.

– Under torsdagsmorgonen har vi haft ett möte tillsammans med fackförbundet Kommunal och skyddsombud och de har nu hävt skyddsombudsstoppet utan insatser från Arbetsmiljöverket. Vi har tillsammans tagit fram en plan med åtgärder så nu fokuserar vi på att snabbt komma tillrätta med dem så att vi kan återuppta arbetet på ett säkert sätt för våra medarbetare, säger Christina Wallin, avdelningschef arbetsmiljö och hälsa på Region Gävleborg.

Det är känt sedan tidigare att lokalerna i Hudiksvall där sopor hanteras är bristfälliga. Det är planerat för nya moderna lokaler i samband med ombyggnaden av sjukhuset.

Nya mätningar visade på mögel i de gamla utrymmena. Efter att mätningarna gjorts lades ett så kallat skyddsombudsstopp av skyddsombudet. Det innebar att allt arbete på platsen avbröts i väntan på bedömning.

Det finns åtgärder för hur avfallet ska hanteras under tiden som lokalerna saneras.