Snart börjar fästingsäsongen - information om TBE

Den som vistas i områden där fästingar kan bära på TBE-virus bör överväga att vaccinera sig mot TBE, säger Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. De nya rekommendationerna omfattar även Gävle kommun.

Under 2019 rapporterades åtta fall av sjukdomen TBE till Smittskydd Gävleborg. Sex av personerna hade smittats efter att ha vistats i skog och mark på olika ställen inom Gävle kommun. Av de övriga två fallen var ett smittat i Hälsingland medan det andra fallet hade vistats på många olika ställen i skog och mark både i Hälsingland men också i Gävle kommun.

- Detta gör att vi för första gången efter samråd med Folkhälsomyndigheten, ser orsak att rekommendera TBE-vaccination för vissa personer vid vistelse i skog och mark i Gävle kommun, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, Region Gävleborg. Det är klokt att överväga vaccin mot TBE om man vistas i områden med mycket fästingar i skog och mark. Däremot är det mindre angeläget för personer som bara kortvarigt vistas i områden med smittrisk eller för personer som bor i riskområden men som inte brukar vistas ute i skog och mark.

TBE-vaccination är aktuellt i de områden där fästingar kan bära TBE-virus.

  • Gävle kommun: Det nya är att personer som vistas i skog och mark i Gävle kommun rekommenderas TBE-vaccin. Det kan gälla fast boende och sommarboende om de vistas en längre tid i natur med risk för fästingbett eller exempelvis har husdjur som brukar komma hem med fästingar.
  • Södra och mellersta Sverige: Smittan förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Den är vanligast inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren, men smittan sprider sig västerut och är numera vanligare på flera håll i södra Sverige.
  • Utomlands: Sjukdomen finns även på flera platser i övriga Östersjöländer, inte minst på Åland, samt i östra och centrala Europa. En annan variant av TBE-viruset förekommer i Ryssland och stora delar av norra Asien där taigafästingen finns.

Det är framför allt två smittämnen som kan spridas med fästingar; dels en bakterie som orsakar borreliainfektion, dels ett virus som orsakar fästingöverförd hjärninflammation (TBE). Borreliainfektion kan botas med penicillin men inte förebyggas med vaccination. Mot TBE saknas effektiv behandling, men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

- Den som vill vaccinera sig bör ta kontakt med sin hälsocentral eller annan vaccinerande enhet i god tid före fästingsäsongen. Den startar vanligen i april men börjar sannolikt tidigare i år på grund av det varma vädret, säger Signar Mäkitalo.

Förebygga smitta från fästingar

Du kan läsa om hur man förebygger smitta från fästingar - Folkhälsomyndighetens webbsida

Läs mer om TBE-vaccin och skyddsåtgärder mot fästingbett

Vanliga frågor och svar om TBE - Folkhälsomyndighetens webbsida

Mer information för privatpersoner finns på 1177 Vårdguiden

Fakta

Varje år drabbas i Sverige cirka 250-400 personer av TBE. De flesta blir helt återställda, men ungefär 10 procent får förlamningar och drygt en tredjedel får andra långdragna eller bestående besvär (som försämrat minne). Risken för allvarlig infektion och kvarstående komplikationer ökar med stigande ålder. Dödsfall förekommer men är mycket sällsynta.

TBE är en förkortning av engelskans "tick borne encephalitis".