Snabb ökning av gonorré i Gävleborg

Könssjukdomen gonorré sprids drastiskt i Gävleborgs län. Ökningen under de två senaste åren tycks fortsätta även i år. Det är främst män under 30 år som drabbats och i de flesta fall i Sverige.

Antalet fall av gonorré i Gävleborg ökade rejält 2018 då 44 fall noterades jämfört med 24 året före. Under 2019 var det 43 fall. I år har det i länet konstaterats 17 fall till och med 17 februari jämfört med endast fem under hela januari och februari i fjol.

- Det är oroväckande att vi fått en så snabb ökning av antalet fall. Region Gävleborg vill informera om smittan så att de sexuellt aktiva kan agera så att de slipper bli sjuka, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Könsmottagningen i Gävle har fått behandla betydligt fler personer med gonorré än tidigare.

- Att använda kondom vid sex är tyvärr inte så vanligt som man kan önska. Dessutom är symtomen ofta inte så svåra som tidigare vilket kan göra medvetenheten om problemen mindre, säger sjuksköterska Elisabet Eriksson, könsmottagningen, Gävle sjukhus, om tänkbara orsaker till den ökade smittspridningen.

Gonorré orsakas av bakterien neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinrör, ändtarm, svalg, slida och livmoderhals. Även ögon kan infekteras via kontaktsmitta. Inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka

Sjukdomsyttringar

Infektionen behöver inte ge några symtom. Gonorré kan yttra sig som en inflammation i och ge upphov till flytningar från urinröret samt hos kvinnor från slida och livmoderhals. Svalginfektion kan likna vanlig halsinfektion. I ändtarm ger smitta lokal inflammation.
Ögoninfektion kan ge ett ljuskänsligt rött varande öga.  

Kvinnor kan drabbas av äggledarinflammation och män kan få inflammation i bitestiklarna. Båda tillstånden kan orsaka sterilitet. Någon gång kan bakterien spridas ut i blodet och orsaka blodförgiftning och ledinfektion.

Om mamman har gonorré kan smittan föras vidare till barnet vid en förlossning och då kan barnet drabbas av antingen ögoninfektion eller lunginflammation.

Diagnosen sker genom prov och bakterieodling. Prov tas från sekret från urinrör, livmoderhals, ändtarm, svalg eller öga.

Gonorré behandlas med antibiotika men antibiotikaresistens är ett ökande problem.
På grund av antibiotikaresistens krävs behandling med både tabletter och injektioner.
Sker behandlingen tidigt efter smittillfället är risken för följdsjukdomar mycket liten. Kontrollprov ska tas efter avslutad behandling.  En gonorréinfektion i svalget kan vara mer svårbehandlad.

Kondom skyddar

Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och även mot andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

Gonorré klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisat fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills antibiotikakuren är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns.

Fakta om gonorré i Gävleborg 2015-2019