Smittspridningen ökar igen i länet

Andelen positiva fall i egenprovtagningen ökar igen och en ökad smittspridning syns i gruppen 0-19 år. Pressen på vården är fortsatt hög med 11 covid-patienter i intensivvården. Vaccinationsarbetet fortsätter trots svårigheter med tidbokningen.

Ökande smittspridning i gruppen 0-19 år

Den senaste veckan har smittspridningen ökat igen i länet. 17,6 procent av proverna är positiva i egenprovtagningen i rullande sju dagar. Länet har en stor samhällsspridning av den brittiska virusvarianten och andelen muterade fall ökar varje vecka. Den brittiska virusvarianten utgör nu 88 procent av de positiva proverna.

Det syns en tydlig trend med ökad spridning i åldersgruppen 0-19 år i Gävle och Sandviken. Barn som uppvisar symtom som kan bero på covid-19 ska hållas hemma. Vid positivt provsvar ska hela hushållet stanna hemma. Gävle kommun och Sandvikens kommun kommer i samråd med Region Gävleborgs smittskyddsläkare fatta beslut om fjärrundervisning veckan efter påsklovet.

Det är bara med samhällets hjälp som smittspridningen kan bromsas. Fira påsk i litet sällskap, res säkert, håll avstånd, använd munskydd och stanna hemma vid symtom.

11 patienter intensivvårdas till följd av covid-19

Den ökande smittspridningen ger en fortsatt ökad press på vården och utvecklingen är bekymrande. För närvarande vårdas 57 patienter för covid-19-relaterade besvär på länets sjukhus. Elva av dem vårdas på intensivvårdsavdelning. Trenden med sjunkande ålder på de inneliggande patienterna fortsätter i takt med att de äldsta vaccineras. Den största gruppen med inneliggande patienter är just nu personer mellan 70 och 79 år.

Belastningen på intensivvården fortsätter vilket gjort att Region Gävleborg nu tar höjd för att öka kapaciteten även i Bollnäs och Hudiksvall. Detta görs genom omfördelning av länets samlade intensivvårds- och operationskapacitet och en gemensam priolista för de som har högst behov av operativa insatser.

54 000 doser givna

Till och med fredag 19 mars hade Region Gävleborg gett 54 000 doser till länsinvånarna. Under veckan har regionen planerat om dosintervallen enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten. De som får sin första dos från kommande vecka kommer att få dos två efter sex veckor.

Vaccinationerna görs för att undvika svår sjukdom och död. Det kommer signaler om att personer som vaccinerats inte längre följer de rådande rekommendationerna för att minska smittspridningen. Personer som vaccinerats kan fortfarande smittas och bli lindrigt sjuka i covid-19 samt föra smittan vidare.

Brist på vaccin försvårar bokning

Region Gävleborg tillhör de regioner som till dags datum vaccinerat störst andel av befolkningen. Under en tid har det rapporterats om svårigheter att boka tid för vaccination. Det finns flera orsaker till detta och åtgärder har vidtagits för att lösa de problem som uppstått. Den begränsade tillgången på vaccin är den främsta anledningen till att det inte finns lediga tider att boka.
 
Statistik covid-19