Smittspårningen ska bli effektivare

Det har varit ett mycket hårt tryck på Region Gävleborgs smittspårningsenhet i december på grund av det stora antalet som smittats av coronaviruset i länet. För att möta den hårda belastningen har personalstyrkan tredubblats, ett digitalt underlag införs och fler åtgärder är på gång.

– Kraven från politiken har varit tydliga. Smittskyddsarbetet måste fungera. Jag har haft tät dialog med hälso- och sjukvårdsdirektören och det har inte varit tillfredställande att Region Gävleborg legat efter med smittspårningen i den omfattning man gjort. Det är därför ett steg i rätt riktning att smittspårningsarbetet kompletteras med en digital plattform. Jag kommer även i fortsättningen att noga följa hur smittskyddsarbetet går och vid behov säkerställa att nödvändiga beslut fattas, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Dagliga avstämningar

Ett gott smittskyddsarbete bygger på en god testkapacitet och en skyndsam smittspårning. Regionens testkapacitet är god, men på grund av det kraftigt ökade antalet fall i Region Gävleborg under december har smittspårningsenheten inte hunnit kontakta smittade personer i den hastighet som behövts.

– Mot bakgrund av just den höga smittspridningen är det extra viktigt att vi lyckas smittspåra alla i tid. Jag har sista tiden haft dagliga avstämningar med både smittskydd och verksamheten för hur vi gemensamt ska lösa situationen. Jag är förstås mycket bekymrad över att vi inte har kunnat hålla undan, men jag hoppas att vi inom kort kommer ikapp, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Kaarme.

Flera åtgärder

Åtgärder har gjorts och fler är på gång. Personalomsättningen har varit stor, men personalstyrkan har utökats från åtta till i dagsläget 24, vilket i uppstarten har lett till att en stor del av tiden går åt till introduktion av de nya medarbetarna. Med flera nya medarbetare som successivt kommer in i arbetet går smittspårningen snabbare. Ytterligare en åtgärd är att en del av arbetsgruppen kommer att fokusera på smittspårning av de senast inkomna svaren.

En annan del som kommer att effektivisera smittspårningsarbetet är att det inom kort kommer att kunna erbjudas ett digitalt underlag som komplettering till telefontiderna. Det här gäller de som kan använda bank-id. De som känner sig obekväma eller inte kan använda digitala tjänster kommer som tidigare att kontaktas via telefon.