Smittskyddsläkare och chefläkare rekommenderar de äldre att ta AstraZenecas vaccin

Det händer alltför ofta att invånare över 65 år avstår sin inbokade vaccination när de får veta att de ska få AstraZenecas vaccin Vaxzevria. Region Gävleborgs smittskyddsläkare och chefläkare vill betona att de rekommenderar vaccinet till de äldre och att vaccinet räddar liv – både det egna och andras.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att Vaxzevria även i fortsättningen enbart ska ges till personer över 65 år. Personer som är 65 år och äldre bedöms ha en hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19, och samtidigt är risken mycket låg för allvarliga biverkningar i åldersgruppen. En granskning har visat att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar är en extremt ovanlig biverkning av vaccinet, och bland de fall som rapporterats rör de flesta kvinnor under 60 år.

Gävleborgare över 65 avstår vaccination

I Region Gävleborg finns personer över 65 år som avstår från vaccination och vänder hem från vaccinationsplatsen när de får reda på att de ska få Vaxzevria, av rädsla för att drabbas av den extremt ovanliga biverkningen.

Region Gävleborgs smittskyddsläkare Shah Jalal, samt chefläkarna Tommy Lundmark och Per Melander, vill betona att Astras vaccin Vaxzevria är ett säkert vaccin för de äldre.

– Vaccinationerna är frivilliga, men vi anser inte att rädslan för Vaxzevria bland de äldre är befogad. Just nu har vi dessutom en mycket hög smittspridning i vårt län och ett mycket högt tryck på sjukvården, vilket gör det ännu mer angeläget att befolkningen låter vaccinera sig, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Vaccinet räddar liv – ditt och andras

Enligt rapporter från vaccinationsplatserna förblir ett antal av vaccinationstiderna outnyttjade på grund av att skeptiska invånare tackar nej till vaccinet. Doserna måste i värsta fall kasseras, om man inte kan hitta någon annan över 65 år som man kan ge sprutan till.

– Det är extremt synd av många skäl. Risken att bli allvarligt sjuk i högre ålder är så mycket större än risken att drabbas av de sällsynta biverkningarna. Vaccin räddar liv, både ditt och andras, säger chefläkare Tommy Lundmark.

Vaxzevria kan bara ges till de äldre

Så länge Region Gävleborg har begränsat med vaccin kommer de äldre att fortsätta att vaccineras med Vaxzevria.

– Vi behöver använda allt vaccin vi får så effektivt som möjligt, och vi får inte ge det till personer under 65 år i Sverige, även om Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar vaccinet för alla. Vaccinet ger ett bra skydd för de äldre och vi behöver hålla en hög vaccinationsgrad för att ta oss ur pandemin tillsammans, säger Per Melander, chefläkare.