Sjukvårdsregion Mellansverige nytt namn för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

De sju regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har kommit överens om ett nytt samverkansavtal. Avtalet innebär fler möjligheter till regional utveckling och effektiv resursanvändning inom hälso- och sjukvård och ett namnbyte till Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har beslutat att anta ett nytt samverkansavtal och rekommenderar regionerna att göra detsamma.

Invånarnas behov står i fokus i det nya samverkansavtalet som öppnar för fler möjligheter till regional utveckling inom olika specialområden. Det skapar också förutsättningar för fler kostnadseffektiva lösningar inom hälso- och sjukvården.

Ett tydligare namn

Ett nytt namn, Sjukvårdsregion Mellansverige, kommer att tydliggöra sjukvårdsregionen som helhet och bidra till att beskriva samverkan.

 –  Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Men också att det skapas bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar, menar Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 

Viktigt för Region Gävleborg

Innan avtalet träder i kraft ska det också godkännas av regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

 –  Det här är ett viktigt avtal för Region Gävleborg. Det ger en stabil plattform att utgå från när vi tar oss an de regionala utmaningar vi har i hälso- och sjukvården med bland annat tillgänglighet och kompetensförsörjning. Vi ser fram emot ett mer fördjupat samarbete inom sjukvårdsregionen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Det nya samverkansavtalet gäller från 2021.

Fakta Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och den näst största med cirka 2,1 miljoner invånare, 7 regioner och 80 kommuner. Genom samverkan vill sjukvårdsregionen erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. I sjukvårdsregionen ingår Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland samt Region Örebro län.