Sjukvården kraftsamlar kring covid-19-patienter

Liksom i övriga Sverige ökar både antalet bekräftade fall av covid-19 i Gävleborg, och antalet inneliggande patienter på länets sjukhus. Därför har Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsledning beslutat att gå från stabsläge till förstärkningsläge.

Förstärkningsläget innebär att den särskilda sjukvårdsledningen gör en prioritering bland verksamheterna och flyttar om resurser för att stärka de viktigaste funktionerna. 

- I den pågående situationen finns behovet att kraftsamla resurserna till de mest utsatta verksamheterna, säger Ronny Stjernlöf, beredskaps- och säkerhetschef.

Anpassar lokaler och personal

Region Gävleborg arbetar efter en bestämd plan för hur man ska organisera vården när antalet sjuka i covid-19 ökar. Det handlar om att se över hur avdelningar och lokaler används och var personalen ska arbeta. Det handlar också om att öka städningen på vissa avdelningar, säkra tillgången på både skyddsutrustning och annan utrustning så att miljön är säker för både patienter och personal.

- Vi arbetar med att separera covid-19-patienterna från dem som är friska. Vi har redan minskat den planerade verksamheten på sjukhusen och det kommer att fortsätta stegvis när vi behöver mer personal för att ta hand om fler covid-19-sjuka, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Idag har totalt 100 personer bekräftats positiva med covid-19. På en vecka har antalet inneliggande patienter med bekräftad covid-19 ökat från elva stycken till 37 stycken.

Utbildningar pågår

Det pågår mycket arbete för att förbereda hälso- och sjukvården för fler covid-19-sjuka patienter. Utbildningar genomförs för medarbetare som frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter för att jobba i andra verksamheter. På infektion i Gävle har försörjningen av syrgas byggts ut, för ett större antal patienter som behöver syrgasbehandling. I Gävle och i Hudiksvall har ytterligare tält ställts upp utanför akutmottagningarna, eftersom det kommer fler patienter vars tillstånd ska bedömas.