Simningsorsakat lungödem kan leda till svåra medicinska tillstånd

Simningsorsakat lungödem vid simtävlingar i öppet vatten kan leda till svåra medicinska tillstånd. Forskning bidrar till nya kunskaper.

Delar av forskargruppen och annan personal under Vansbrosimningen
Delar av forskargruppen och annan personal under Vansbrosimningen

Sedan 2017 bedriver Maria Hårdstedt, läkare och disputerad forskare, och hennes forskargrupp en forskningsstudie om simningsorsakat lungödem (SIPE) vid Vansbrosimningen. Där drabbas ett 40–tal simmare av detta varje år. Den drabbade får ökad mängd vätska i lungorna och hosta, ibland blodhosta, andningssvårigheter och nedsatt ork. Det kan leda till svåra medicinska tillstånd.

Ungefär 40-50 patienter årligen drabbas av SIPE under Vansbrosimningen.

– Orsaken är inte helt tydlig, och våra resultat väcker fler frågor. Mycket är fortfarande okänt men vi har redan kunnat bidra med nya kunskaper när det gäller bland annat att ställa diagnos och behandling, säger Maria.

Ökad säkerhet och konkret patientnytta är målet med forskningsprojektet som bygger på samverkan över region-, verksamhets- och organisationsgränser.

Läkare från Region Gävleborg bidrar till forskningen

Linda Kristiansson, ST-läkare i allmänmedicin på Sandviken Norra Din hälsocentral, är doktorand inom en studie om simningsorsakat lungödem (SIPE).

– Jag har arbetat som läkare under Vansbrosimningen i flera år. 2017–2018 skrev jag mitt vetenskapliga arbete om SIPE och det ledde vidare till att jag blev doktorand inom projektet. På plats vid Vansbrosimningen handlägger jag patienter med andningsbesvär akut, berättar Linda.

– Jag har haft ansvar för uppföljningar av patienter med SIPE. Vi har följt upp alla patienter genom telefonsamtal efter tio dagar samt efter 2,5 år för att se hur länge de har symptom, om SIPE har påverkat deras hälsa över tid och hur stor risken är att drabbas igen. Framöver kommer vi titta närmare på riskfaktorer för att drabbas av SIPE.

– Det är viktigt att vi forskar inom detta område eftersom SIPE kan leda till att man blir dålig när man simmar i öppet vatten vilket kan vara farligt. Många har inte hört talas om simningsorsakat lungödem och hittills har vi bidragit med kunskap om incidens, diagnostik och behandling, säger Linda.

Under Vansbrosimningen som går av stapeln 1-8 juli så kommer Linda och hennes kollegor att vara på plats igen.

– Jag kommer att vara där tillsammans med mina forskarkollegor och annan personal för att samla in data till våra studier och ta hand om patienter som får simningsorsakat lungödem. Vi är på plats sedan i söndags (2 juli) då de första simloppen gick.

Linda Kristiansson, ST-läkare i allmänmedicin på Sandviken Norra Din hälsocentral, är doktorand inom en studie om simningsorsakat lungödem (SIPE).
Linda Kristiansson. Foto: Sofie Näslund