Separata ingångar för patienter på hälsocentralerna

För att patienter ska känna sig trygga när de söker fysisk kontakt med vården separeras nu patienter vid länets hälsocentraler. Patienter med förkylningssymtom hänvisas till en separat ingång.

- Vi separerar patienter på alla hälsocentraler, både privata och offentliga, så att de som söker vård kan känna sig trygga, säger Roger O Nilsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vid de separata ingångarna för dem med förkylningssymtom har personalen särskild skyddsutrustning enligt de rekommendationer som gäller.

- Vi fortsätter att arbeta med hur vi ska få vården att fungera på bästa sätt för skapa uthållighet på sikt både när det gäller personal och material, säger Roger O Nilsson.