Senior undersköterska sprider trygghet på IVA

Karin Vistmyr har jobbat som undersköterska på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Gävle sjukhus sedan 2001. Genom att bli senior undersköterska efter pensioneringen bidrar Karin nu med erfarenhet och trygghet när nya undersköterskor tar sina första steg på intensiven.

Undersköterskan Helena Olsson har sadlat om från bageri till intensivvård. ”Jag trivs jättebra på IVA. Karin har varit ett stort stöd”, säger Helena. Foto: Elina Sorri

Karin Vistmyr lade själv fram förslaget att införa funktionen senior undersköterska på IVA. Det ska vara en erfaren "uska" vars stöd och trygghet bidrar till en god introduktion som gör att de nyanställda kommer in i arbetet snabbare och vill stanna kvar längre. Lämpliga personer är de som jobbat länge, närmar sig pension och vill gå ned i arbetstid.

- Det är många 50-talister bland undersköterskorna som är på väg mot pension. De har en kunskapsbank som borde utnyttjas mer för att hjälpa nyanställda utan erfarenhet att komma in i jobbet på ett tryggt och bra sätt. Många ser fram emot pensionen men efter en tid vill man jobba lite igen, för extralönen och det sociala liv man saknar. Jag ser det överallt. Vi bör ta vara på den kompetensen och drivkraften, säger Karin Vistmyr.

”Jag önskar att man tog efter konceptet med senior undersköterska på andra enheter. Det finns många på väg mot pension med stor erfarenhet som skulle kunna göra stor nytta i introduktion och handledning av oerfarna undersköterskor”, säger Karin Vistmyr. Foto: Elina Sorri

Dramatiska händelser på IVA

Undersköterskejobbet på IVA är väsensskilt från till exempel hemtjänsten eller äldreomsorgen. Medarbetarna ställs förr eller senare inför dramatiska skeenden och bör ha stor självinsikt kring vad man klarar av och inte.

Karin märkte att undersköterskor som sökte till IVA inte alltid hade rätt bild av arbetet. Som senior undersköterska deltar hon i rekryteringen av nya undersköterskor, granskar kandidaterna noga och genomför ganska tuffa intervjuer med obligatorisk rundvandring på IVA.

- Om man aldrig jobbat med akut sjukvård vill vi gärna att man kommer och hospiterar hos oss en dag om man är intresserad. Man måste se verkligheten här för att förstå vad det innebär för en undersköterska att vara "boss över salen" där mycket sjuka människor vårdas, säger Karin.

En undersköterska på intensivvården är "boss över salen". Undersköterskan står närmast patienten med omvårdnad och ska också hantera de olika medicintekniska apparaterna. Det medicinska ansvaret har sjuksköterskor och läkare. Foto: Elina Sorri

Strukturerad introduktion och handledning

Sanna Blomberg, vårdenhetschef och sjuksköterska, var tidigare utbildningsansvarig och tog hand om all introduktion, både för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

- Det kändes inte riktigt bra när det gällde undersköterskorna eftersom jag själv är sjuksköterska och vi har olika perspektiv, säger Sanna Blomberg.

Nu har Karin strukturerat upp introduktionen och handledningen för undersköterskorna. Hon har genomfört en intern utbildning med handledargruppen som består av sju undersköterskor som alla jobbat mer än tio år i intensivvården.

- Det är inte så lätt att handleda nyanställda på intensiven, man kan inte beställa lämpliga patienter direkt, ler Karin.

Fokus på patienten direkt

Den grundläggande omvårdnaden är undersköterskans främsta uppgift. Första veckan på jobbet ligger fokus enbart på patienten och därefter plockas andra arbetsuppgifter in steg för steg, bland annat de medicinsktekniska maskiner som undersköterskan sköter.

- Jag har många återkopplande samtal med de nyanställda. Ju mer vi pratar desto mer törs de blotta sin oro och sina bekymmer, och det är väldigt viktigt. Man ska inte ha ont i magen av jobbet, eller känna att man vill springa ut när något händer, säger Karin.

När introduktionen är klar finns Karin med tre-fyra veckor till som extra stöd. Hon kallas in vid behov och styr i övrigt sitt jobb själv.

Ulrika Boussard och Sanna Blomberg är vårdenhetschefer på IVA. De har sett att Karins insatser som senior undersköterska har stor inverkan på både kompetens och kontinuitet hos undersköterskorna på avdelningen. "Karin är gammal i gården och sprider trygghet både bland undersköterskor och handledare", säger Ulrika Boussard. Foto: Elina Sorri

Ger trygghet och avlastning

Vårdenhetschefen Ulrika Boussard konstaterar att funktionen som Senior undersköterska har gett IVA ett stort mervärde.

- Ett extra stöd för de nyanställda är ovärderligt och vi märker att omsättningen av undersköterskor minskar. Vi har lagt ansvaret för introduktion, handledning och rekrytering där det hör hemma, hos en erfaren och kompetent undersköterska som älskar sitt jobb och brinner för att andra ska känna samma sak, säger Ulrika.

Tackar kollegorna

Karin själv vill poängtera att införandet inte hade lyckats utan chefernas goda vilja och andra kollegors hjälp.

- Jag har fått otrolig hjälp av vår medicintekniska undersköterska Helen Gardell. Vi har haft många samtal och löst problem längs vägen, säger Karin Vistmyr som också gläds åt den goda dialogen med undersköterskornas övriga handledare.