Se upp för coronabedrägerier och falsk information

Informationsflödet är massivt under den pågående pandemin. Det utnyttjas för bedrägeriförsök och spridning av vilseledande uppgifter. Sök fakta från säkra källor och var extra försiktig med att klicka på tvivelaktiga länkar.

Under kriser blir vi oroliga och vill ha mer information. Oron gör oss också mer sårbara för bedrägeriförsök och vilseledande uppgifter. Sökordet ”corona” utnyttjas även av bedragare för att sprida skadlig kod och stjäla känslig data. Kriminella på nätet drar nytta av pandemin genom att skicka e-post som ser ut att komma från betrodda organisationer. Det förekommer även falska appar till mobiler, vars innehåll sprider skadlig kod.

Hos Internetstiftelsen finns information och råd om hur du bäst skyddar dig från sådana bedrägerier. 

Det händer också att personer utsätts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från hälso- och sjukvården. Lämna aldrig ut dina bankuppgifter eller bank-id till okända som kontaktar dig. På 1177 Vårdguiden finns råd kring vad du ska tänka på om någon SMS:ar eller ringer och säger att de är från 1177.

Tänk källkritiskt innan du delar information

Nyheter sprids extremt fort via sociala medier. Falska rykten sprids ofta omedvetet, men desinformation kan också spridas medvetet i syfte att skapa oro, underminera och minska förtroendet för regeringar och myndigheter. 

Källkritiskt tänkande är en metod att inte bli påverkad av desinformation i nyhetsflödet. Här kommer några saker att tänka på:

  1. Skilj på åsikter och fakta. Det finns ofta objektiva fakta bakom en händelse. Gå till säkra källor och kontrollera. 
  2. Behåll lugnet. Desinformation bygger ofta på att väcka starka känslor, vilket påverkar vår förmåga att tänka källkritiskt. Verkar informationen rimlig? Vem tjänar på att du sprider den vidare?
  3. Världen är komplex. Läs hela informationen innan du bestämmer dig för att dela vidare. Världen är komplex och komplexa problem har sällan enkla lösningar. 
  4. Det är mycket lättare att vara okritisk till information som bekräftar den egna världsbilden. En metod kan vara att ifrågasätta sina egna åsikter för en stund.

Säkra källor

För bekräftad information om corona-pandemin, vänd dig till någon av följande källor:

Folkhälsomyndigheten

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Krisinformation.se

1177 Vårdguiden

WHO (för det internationella perspektivet)