Satsning på bättre hälsa för Söderhamnsborna när nytt hälsotorg öppnar på Söderhamns närsjukhus

Den 13 september får Söderhamns närsjukhus en hälsotorgsfilial. Hälsotorget är en enhet som arbetar för att länets invånare ska ha en god hälsa. Där får besökare inspiration och stöd till förbättrade levnadsvanor genom rådgivande samtal och hälsofrämjande behandling. Det finns sedan tidigare hälsotorg i Hudiksvall och i Gävle.

– Ett hälsotorg i Söderhamn ligger helt i linje med hur vi i majoriteten arbetar för god och nära vård. Det är mycket viktigt att vi gör satsningar för en förbättrad folkhälsa i länet och lägger fokus på ett mer aktivt förebyggande arbete, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Invigning onsdag den 13 september 9.00–14.00

Hälsotorgets filial på Söderhamns närsjukhus invigs den 13 september 9.00–14.00. Hälsopedagoger och vårdenhetschef finns på plats med information, både i huvudentrén och vid dagsjukvårdens ingång.

– Att öppna en filial i Söderhamn gör att Region Gävleborg kommer närmare invånarna och civilsamhället, vilket leder till en ökad samverkan och ökad tillgänglighet över gränserna för Söderhamnsbornas hälsa. Hälsopedagogerna får ökad kännedom om stadens utbud inom till exempel träning och sociala aktiviteter vilket förenklar när vi hjälper patienten att hitta nya goda levnadsvanor, säger Erica Tenggren, vårdenhetschef för hälsotorgen i Region Gävleborg.

Så kan du komma i kontakt med hälsotorget

Utbudet kommer att vara detsamma som hos de andra hälsotorgen, som samtal om levnadsvanor gällande tobak, sömn, stress, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och psykisk ohälsa. Det finns grupper för den som vill ha bättre sömn, sluta med tobak eller prova stavgång.

– Hälsotorget kommer till en början vara öppet dagtid på onsdagar. Patienter kan även nå oss genom att ringa hälsotorget i Hudiksvall eller kontakta oss digitalt via 1177.se. Man kan även få remiss till oss och man kan få kontakt med oss genom den digitala vårdappen Min vård Gävleborg, säger Erica Tenggren.