Sänkt beredskapsnivå till normalläge

Idag 10 januari lämnar Region Gävleborg stabsläget och återgår till normalläge.

– Vården är fortfarande belastad, men vi kan hantera det i ordinarie organisation. Vi har därför inte längre behov av ett förhöjt beredskapsläge, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det var den 29 december som beredskapsnivån höjdes till stabsläge då trycket på sjukvården var högt. Det var främst en följd av de virus som cirkulerar samtidigt; influensa, covid-19, RS och vinterkräksjuka. Den särskilda sjukvårdsledningen aktiverades för att följa läget inom hälso- och sjukvården nära om situationen skulle förvärras ytterligare.

– Även om influensan fortfarande är på uppgång ser vi att antalet inneliggande för covid-19 har stabiliserats och antalet RS-sjuka har minskat något. Det gör att vi har bemanning och vårdplatser för att hantera hälso- och sjukvården som vanligt även om trycket är högt, säger Johan Kaarme.

Stabsläge är den första av tre beredskapsnivåer och innebär bland annat att en särskild sjukvårdsledning följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

– Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen och anpassar organisationen efter situationen, säger Johan Kaarme.

Region Gävleborgs beredskapsnivåer