Sänkt beredskapsnivå: Region Gävleborg i normalläge

Den 31 augusti lämnar Region Gävleborg stabsläget och återgår till normalläge. Det betyder att hanteringen av pandemin och en eventuell fjärde våg kan hanteras utan att en särskild krisorganisation behöver vara aktiverad. 

– Vi bedömer att vi kan hantera vården inom den ordinarie organisationen som det ser ut nu, men skulle situationen förändras avsevärt kan vi ställa om snabbt och höja beredskapsnivån, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns risk för en fjärde våg av pandemin under hösten och Region Gävleborg följer utvecklingen i länet noggrant.
– Vi kan redan se en ökad smittspridning här. Allt fler testar sig för covid-19 i egenprovtagningen och fler behöver sjukhusvård, säger Johan Kaarme.  

Fyra patienter vårdas just nu för covid-19 i länet, tre vid Gävle sjukhus och en vid Hudiksvalls sjukhus.
– De flesta av dem som behöver vård för covid-19 är inte vaccinerade, så jag vill verkligen råda er som är ovaccinerade att ta vaccin för att skydda er mot sjukdomen, säger Johan Kaarme.