Samverkan över gränserna löser akuta brister på utrustning

Genom medverkan i gränsöverskridande nätverk och arbetsgrupper under pandemin kan akuta behov av utrustning hos olika parter snabbt uppdagas och lösas. Hittills har Region Gävleborg kunnat bistå länets kommuner med 10000 visir och Region Västmanland med 1000 provtagningspinnar.

- Det gick enkelt och snabbt att lösa ett akut problem för en grannregion, säger chefläkare Lars Svennberg. Nästa gång är det vi som behöver hjälp.

Chefläkare från hela landet möts digitalt ett par gånger per vecka under pandemin. Det var vid ett sådant möte som det framkom att man hade akut brist på provtagningspinnar i Västmanland. Efter mötet ringde Lars Svennberg sin chefläkarkollega i Västerås och erbjöd sig att hjälpa till.

- Efter godkännande från vår särskilda sjukvårdsledning och en snabb insats från laboratorieverksamheten och logistik och service, kunde Region Västmanland hämta 1000 provtagningspinnar i Gävle två dagar senare. De var mycket tacksamma, säger Lars Svennberg.

Region Gävleborg jobbar kontinuerligt för att säkerställa leveranser av skyddsutrustning och städmaterial under dessa tider, både genom eget inköpsarbete men också i samverkan med andra regioner i Sverige. Genom medverkan i Länsstyrelsen Gävleborgs beredskapsgrupp för inköp och material, där alla länets kommuner ingår, uppdagades ett behov av visir hos kommunerna.

- Vi har nu under flera veckors tid köpt in skyddsmaterial från alternativa leverantörer vilket har gjort att vårt lager är mycket bra på vissa områden, säger Region Gävleborgs inköpschef Johan Welander.

- Visir är ett sådant område och därför kommer vi nu att erbjuda kommunerna 10 000 visir för att täcka deras kortsiktiga behov.

På frågan om detta inte kan påverka Region Gävleborgs egen tillgång till utrustning säger Johan Welander:

- Vi ger bara bort produkter där vi har lager samt en tillförlitlig försörjning av nya produkter. I de fall där vi har ett överlager känns det viktigt att vi delar med oss av det vi kan.