Samtal till 1177 och X-trafik påverkas i mindre grad

De nationella IT-störningar som Telia drabbats av påverkar fortfarande telefonisystemen. Du som invånare kan däremot fortsatt ringa till 1177 och X-trafik utan längre köer än normalt.

Region Gävleborg har valt att fortsätta med den alternativa lösningen, tills ordinarie system är stabilt, för att säkerställa att alla samtal kommer fram. 

Telefonköerna är på normala nivåer och du som invånare påverkas inte nämnvärt. Det går även bra att logga in på 1177.se eller använda appen Min vård Gävleborg.

Övriga telefoner och Region Gävleborgs växel påverkas inte.

Stabsläget kvarstår och ett nytt beslut om en eventuell fortsättning kommer att fattas under torsdagen.

Vid livshotande tillstånd ring 112.