Samarbete mellan Gästriklands familjeläkarjourer

Med anledning av covid-19 inleds omgående ett samarbete mellan familjeläkarjourerna i Sandviken och Gävle. Från och med långfredag den 10 april kommer patienter från västra Gästrikland att hänvisas till familjeläkarjouren i Gävle.

För att säkra en trygg vård för invånarna under pågående pandemi genomförs kontinuerligt nödvändiga förändringar inom Region Gävleborgs hälso- och sjukvård.

Det rådande läget bidrar nu till ett kraftigt ökat tryck på primärvårdens familjeläkarjourer och de allmänspecialister och sjuksköterskor som tjänstgör där. Samtidigt växer behovet av primärvårdens medicinska insatser vid kommunernas särskilda boenden samt i hemsjukvården och hemtjänsten.

Gemensam jour från den 10 april

Familjeläkarjourerna i Gästrikland inleder därför ett samarbete där mottagning och medarbetare förläggs till familjeläkarjouren i Gävle. Förändringen gäller från och med långfredagen och i första hand under månaderna april och maj.

- Hälso- och sjukvården tar emot ett ökat antal covid-19-patienter kombinerat med sjukfrånvaro i vårdpersonalen. Då behöver vi nyttja alla resurser på ett klokt sätt för att trygga vården av våra sköra äldre och funktionsnedsatta, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården i västra Gästrikland.

- Primärvårdens förmåga att ge de här patientgrupperna en god vård är avgörande även för specialistvården. Vi vill trygga patientsäkerheten i hela vårdkedjan och ge det bästa möjliga omhändertagandet, säger Susanna Björklund, verksamhetschef för primärvården i Gävle.

Kontakta 1177 för rådgivning

Den gemensamma familjeläkarjouren är belägen på Gävle sjukhus. Jouren kommer under påskhelgen 10-14 april samt kommande lördagar och söndagar att ha verksamhet 8.00-23.00, vardagar 17.00-23.00. Vid behov av vård, kontakta först 1177 för rådgivning och bedömning.

Vid akut eller livshotande sjukdom ring 112.