Så upptäcks stress hos för tidigt födda barn

Ett för tidigt fött barn har sällan kraft nog att skrika eller gråta. För att veta om barnet har ont eller utsätts för stress måste man i stället läsa barnets kroppsspråk. Neonatalavdelningarna i Region Gävleborg har infört ett enkelt verktyg som hjälper både personal och föräldrar att se hur barnen mår.

Här sitter barnet tryggt hud mot hud i bärsjal hos mamma medan personal ger glukoslösning i munnen som smärtlindring. Barnet smärt- och stresskattas både innan, under och efter provtagningen för att säkerställa att man gjort det optimalt för barnet. Foto: Barn- och ungdomssjukvården

På neonatalavdelningarna i Gävle och Hudiksvall vårdas de barn föds för tidigt. De upplever mer stress och smärta än friska, fullgångna barn, men har inte samma möjligheter att med kraft visa hur de mår. Samtidigt är stressen skadligare för de tidigt födda, som behöver sin energi till att växa och utvecklas.

Kontrollerar barnets stressnivå

Nu har neonatalavdelningarna i Region Gävleborg infört ett nytt arbetssätt för att få en samlad bild av stressnivån hos de för tidigt födda barnen. Genom att observera och poängsätta barnets rörelser, andningsmönster och spändhet efter en viss skala, kan man avgöra om barnet känner obehag och hur starkt obehaget är.

- Att barnet exempelvis lägger en hand över ansiktet är ett tecken på stress, och ännu mer stressat är barnet om det spretar med tårna, eller har korta andningsuppehåll, berättar Carolina Falk, sjuksköterska på avdelningen.   

 
Tidigare har vi som vårdar barnen sagt ’jag upplever att barnet är stressat och oroligt’. Nu har vi ett gemensamt validerat verktyg som hjälper oss att bli säkra och att tala samma språk”, säger Carolina. Foto: Elina Sorri

Rörelsemönster kan förväxlas

Ett för tidigt fött barn som verkar avslappnat kan tvärtom vara helt utmattat efter att ha upplevt ansträngande stress eller smärta som ingen har uppmärksammat. En annan situation som kan tolkas fel är vid situationer då barnet ska vägas. Både de friska och de för tidigt födda barnen sprattlar då med armar och ben. Det kan se ut som samma reflexmässiga beteende, men de senare känner en mycket högre grad av stress och obehag eftersom de har mycket svårare att hålla balansen.

Även de minsta har rättigheter

Genom att utföra skattningstestet ofta och regelbundet, kan man ringa in eller utesluta faktorer som utlöst stressen för det enskilda barnet. Det kan vara lätt åtgärdade saker som att det är för ljust i rummet, för högljudda röster eller att det saknar hud-mot-hud-kontakt med sina föräldrar. Långvarig stress kan tyda på smärta, och då söks orsaken till smärtan som därmed kan lindras.

Arbetssättet ökar patientsäkerheten hos de allra minsta patienterna, eftersom även de får en möjlighet att göra sin röst hörd, och en ökad chans att få sina behov och rättigheter tillgodosedda.

- Ett fullgånget, friskt barn orkar skrika länge när något är fel. När de här minsta barnen försökt visa sin smärta eller stress, men inte får någon respons, reagerar de genom att ge upp och fly in i sömnen, förklarar Carolina.