Riktade bidrag till kollektivtrafiken

Regeringen presenterar ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19.

- Ett mycket välkommet bidrag. De som arbetar inom kollektivtrafiken jobbar stenhårt för att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har ett drastiskt minskat resande samtidigt som vi upprätthåller trafiken för att undvika att resenärerna ska behöva trängas.  Bidraget kommer sannolikt täcka de förluster vi haft hittills men mycket arbete återstår, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg

Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och är igång för att människor som måste göra resor till skola eller jobb ska kunna göra det utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Kollektivtrafiken är också ett klimatsmart sätt att resa på och viktigt för dem som inte har egen bil. Fördelning av beloppen till kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och hanteras av Trafikverket.

Regeringen har hittills lämnat utökade generella statsbidrag till kommuner och regioner på totalt 20 miljarder kronor under 2020, varav 12,5 miljarder kronor är permanent. Detta har gjorts för att stärka deras förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. För den senare är tillskottet ytterst viktigt. Till följd av coronakrisen blöder kollektivtrafiken i Sverige över en miljard kronor i månaden. En prognos för Region Gävleborg visar ett tapp på 110 miljoner för innevarande år.