Reumatiker rapporterar försämring online – får bedömning inom ett dygn

Sofi Raihle Lövblad är reumatiker. När lederna ömmar och börjar svullna tar hon fram sin mobil, knappar in sina besvär och skickar över dem till den nya e-mottagningen på reumatologen. Om värdena visar att hennes behandling behöver ses över på reumatologen får hon svar inom 24 timmar och tid hos läkare.

Det pågår en liten digital revolution på reumatologen i Region Gävleborg. Patienterna har erbjudits en ny e-tjänst där de kan rapportera in sina besvär. Om försämringen är märkbar hör mottagningen av sig inom 24 timmar.

- Den här självscanningen visar oss vilka som är på väg att bli sämre, och de kan fångas upp i rätt tid. Vi har allt att vinna på snabba justeringar i medicineringen, det kan förebygga ledskador på ett helt annat sätt, säger Sven Tegmark, överläkare och reumatolog på mottagningen.

Många lider i det tysta

Reumatiker bokas regelbundet in på besök på mottagningen. Men eftersom sjukdomen lever sitt eget liv matchar besöken sällan de ”skov” av inflammation och smärta en patient kan drabbas av. Reumatiker kan kontakta mottagningen när som helst, men många lider i det tysta och väntar in sin kallelse.

- Det är många som ”står ut” i väntan på nästa besök. Stelheten och smärtan blir något som normaliseras. Men vi behöver vara proaktiva och ingripa så fort som möjligt. Ju tidigare vi sätter in rätt behandling desto färre mediciner behövs och desto bättre verkar de, säger Sven Tegmark.

Patient knappar in värden från prover

I den nya webbapplikationen knappar patienten in uppgifter om hur ömma eller svullna lederna är i det ögonblicket, och hur man mår generellt i sin reumatism på en skala. Patienten har fått hemskickat remisser till hälsocentralen, dit de går för provtagning som visar graden av inflammation i kroppen. Patienten knappar även in värdet från provet själv, tillsammans med övriga uppgifter.

- Hälsocentralerna har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma i att ta dessa prover, säger Sven Tegmark.

Ett knapptryck bort sitter undersköterskan Mikaela Andersson på reumatologens e-mottagning och kan i samma ögonblick se patientens sammantagna sjukdomsbild.

- När vi ser att patienter har en ökad sjukdomsaktivitet eller en märkbar försämring, kontaktar vi dem vardagar inom 24 timmar för att erbjuda tid på mottagningen eller annan åtgärd som ska utföras, berättar Mikaela.

Mikaela Andersson läser kontinuerligt av patienternas egna rapporter. ”De som blivit rödmarkerade enligt värderingsmodellen kontaktas inom 24 timmar”, berättar Mikaela. 

Snabbare och tryggare

Sofi Raihle Lövblad fick diagnosen ledgångsreumatism för några år sedan. När hon känt sig sämre har hon tidigare kontaktat reumatologen och fått ett läkarbesök. Nu kan hon skriva in sina värden och sin sjukdomsupplevelse i sin telefon, var hon än befinner sig, med vetskapen att hon blir kontaktad om det behövs.

- Det känns jättebra att jag inte behöver ta upp tid för någon annan som behöver det bättre just då.

Litar du på skalorna och att bedömningen är riktig?

- Ja, jag vet att de är väldigt noga med provtagningarna på mottagningen. Jag är inte orolig för att det ska bli fel. Annars kan man ju bara ringa, om man är orolig, säger Sofi.

Sofi Raihle Lövblad har ledgångsreumatism. Hon välkomnar den nya e-mottagningen, där hon kan knappa in sina värden i mobilen och få besked om hon behöver uppsöka vården eller inte. ”Det känns väldigt bra att inte ta upp en fysisk besökstid i onödan”, säger Sofi. 

Utmärkt exempel på ny väg till sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) tycker att e-mottagningen är ett utmärkt exempel på hur digitaliseringen kan öppna nya vägar till sjukvården.

- Genom den nya tekniken kan människor få bättre kontroll både över den egna hälsan och den egna vården. Det stärker patienterna och förbättrar tillgängligheten. Rätt utformad och anpassad menar jag att de digitala vårdtjänsterna kommer att öka jämlikheten i sjukvården i Gävleborg, säger Tommy Berger.

En e-mottagning i framkant i Sverige

Reumatologmottagningen ligger långt fram nationellt när det gäller digital rapportering från patienterna. 1139 patienter fick erbjudandet om tjänsten hemskickat med posten, och hittills har nästan alla anmält sitt mobilnummer som kontaktmöjlighet. De som inte vill eller har möjlighet att rapportera digitalt kan kontakta mottagningen på samma sätt som tidigare. 

16 har kontaktats de fyra första veckorna

Den digitala tjänsten öppnade 7 oktober. Fyra veckor efter att tjänsten startade hade 149 personer rapporterat in värden kring aktuell sjukdomsaktivitet. 16 av dem har kontaktats för någon form av medicinsk åtgärd.

- Vi har tagit emot fyra extra patientbesök på mottagningen dessa veckor. Men det är 149 patienter som kunnat ge oss exakta värden i rätt tid och som därmed också kan erbjudas hjälp i tid. När patienterna får hjälp tidigare i sjukdomen kommer de inte att utveckla samma besvär och har en större chans till ett liv med högre livskvalitet och färre kontakter med vården, säger Sven Tegmark.

Sven Tegmark, reumatolog och överläkare, Kristina Backlund, sjuksköterska, Mikaela Andersson, undersköterska och Jennifer Lundqvist, sjuksköterska, har tillsammans med övrig personal vid reumatologen utvecklat e-tjänsten under namnet ”e-mottagning för ledgångsreumatism”. Planen är att utveckla liknande tjänster för fler patientgrupper vid reumatologen i Region Gävleborg.