Rekommendation att införa distansundervisning på högstadiet i länet

Smittspridningen av coronaviruset och utbredningen av covid-19 i Region Gävleborg är mycket stor. Med anledning av det rekommenderar Region Gävleborgs smittskyddsläkare Shah Jalal att högstadieskolorna i länet inför distansundervisning.

– Vi har nått ett läge där det är väl motiverat att gå steget längre och rekommendera distansundervisning både på gymnasiet och högstadiet. Ett brev med den uppmaningen har därför skickats till alla kommuner. Att stoppa smittspridningen är det viktigaste nu, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Rekommendationen med distansundervisning även på högstadiet i Gävleborgs län gäller under samma period som redan beslutats för gymnasieskolan, det vill säga till och med den 24 januari 2021.

Veckorna före julhelgen var det mycket hög smittspridning i Gävleborgs län. Helgveckorna är svåra att bedöma då provtagningsmöjligheterna har varit reducerade. Hälso- och sjukvården, inklusive intensivvårdsavdelningarna, har varit mycket hårt belastade under helgerna.

– Vi vet från tidigare år då influensa grasserat att smittspridningen ökar under jul- och nyårshelgerna, inte minst till den äldre delen av befolkningen, då vi ofta umgås med andra än under arbetsveckor, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

De nya rekommendationerna följer det som Folkhälsomyndigheten meddelade torsdagen 7 januari avseende landets högstadieskolor. Smittskyddet rekommenderar men det är kommunerna och friskolornas huvudmän som beslutar om hur verksamheten ska bedrivas.