Regionfullmäktige drar ner på antalet ledamöter

Regionfullmäktiges sammanträde hålls med ett reducerat antal politiker. Framöver kan det bli godkänt med deltagande på distans.

De politiska partierna i Region Gävleborg har kommit överens om förändringar när regionfullmäktiges sammanträde hålls den 21 april. Med anledning av det nya coronaviruset deltar 41 ledamöter i stället för 75. Varje parti utser själv vilka som ska delta, efter en uträkning som ger varje parti minst hälften av det ordinarie antalet.

- Det är viktigt att regionfullmäktiges beslutsförmåga upprätthålls även i oroliga tider. Överenskommelsen mellan partierna om reducerat antal ledamöter säkerställer det. Samtliga partier visar vilja till ansvar och samverkan, det känns mycket bra, säger regionfullmäktiges ordförande Kenneth Nilshem (C).

Sammanträdet hålls som vanligt på Bollnäs folkhögskola, men med färre på plats går det att hålla avstånd. Sammanträdet blir också kortare än vanligt, med endast beslutsärenden.

Sedan tidigare håller Region Gävleborgs nämnder och regionstyrelse möten där det går att delta på distans. Regionfullmäktige ska under sammanträdet ta ställning till om det ska bli godkänt även för deras ledamöter att delta genom ljud- och bildöverföring i realtid.

- Vi får ta fortsatta diskussioner hur vi agerar framåt och genomför kommande sammanträden. Folkstyret och den offentliga beslutskapaciteten måste fungera alla dagar, säger Kenneth Nilshem.