Regionala rekommendationer tas bort – nationella råd gäller i Gävleborg

Den 1 juni tas de regionala rekommendationerna bort och övergår till de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det gäller lättnader i rekommendationer för vaccinerade, munskyddsanvändning samt utomhusmatcher och tävlingar för barn och unga.

– Den höga smittspridningen i länet gjorde att jag bedömde att vi i Gävleborg behövde vänta med att införa de nya rekommendationerna. Nu ser läget bättre ut och smittspridningen är på väg ner, men det gäller att vi fortsätter att följa rekommendationerna så att smittspridningen inte tar fart igen, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Smittskyddsläkaren betonar vikten av att vara försiktig även efter vaccinering och att även vaccinerade följer de rekommendationer som gäller.

– Slappna inte av för mycket efter din första vaccindos. Det finns fortfarande en risk för smitta. Det är viktigt att vara tålmodig och invänta tre veckor innan man umgås med människor utanför sin mindre krets. Vänta helst in den andra dosen, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Rekommendationer för dig som är vaccinerad med en dos för minst tre veckor sedan:

Du kan träffa andra friska människor även inomhus. Du kan krama barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer med riskfaktorer, liksom ovaccinerade ingår i umgänget. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra.

Du kan också känna dig trygg med att röra dig lite friare i samhället, till exempel besöka butiker, gå till hårfrisören och gå på hälsokontroll. Men det är viktigt att du inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, arbetsplatser och andra lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinerade (Folkhälsomyndigheten)

Barn och unga kan spela matcher utomhus

Barn och unga kan spela matcher utomhus. Det gäller enstaka matcher och tävlingar utomhus för dem som är födda 2002 eller senare enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Barn och unga kan spela matcher utomhus (Folkhälsomyndigheten).

Munskydd inom kollektivtrafiken i rusningstid

Den regionala rekommendationen att alltid använda munskydd inom kollektivtrafiken tas bort. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att använda engångsmunskydd när det ofta förekommer trängsel, vardagar 7.00–9.00 samt 16.00–18.00, gäller alla som är födda 2004 och tidigare. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Munskydd finns inte på bussar eller tåg.

Munskydd (Folkhälsomyndigheten)

Se även Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)