Region och kommun samarbetar i kampen mot covid-19

Luftvägsmottagningar på hälsocentraler, utökad medicinsk vård i hemmet för äldre och en hälsocentral som är dedikerad för att stötta kommunen. Det är några av de åtgärder som tagits i primärvården för att begränsa smittspridningen i länet.

Region Gävleborg har infört separata luftvägsmottagningar vid länets hälsocentraler för att ta emot patienter med övre luftvägssymtom. Har du bokat en tid vid din hälsocentral gör du ditt besök som vanligt. Om du som patient har luftvägssymtom gör du ditt besök på den bokade tiden, men ska då välja ingången som kallas ”luftvägsmottagning”. På så sätt separeras de som söker vård med symtom från de utan symtom.

- Både patienter och personal ska kunna känna sig trygga vid våra hälsocentraler. Vid dessa mottagningar har vårdpersonalen skyddsutrustning för att inte riskera att bli smittade, säger Roger O Nilsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Luftvägsmottagningarna finns vid nio hälsocentraler i länet: Ljusdals sjukhus, Iggesund Din hälsocentral, Söderhamns sjukhus, Sandvikens sjukhus, Edsbyn Din hälsocentral, Baldersnäs Din hälsocentral, Hälsocentralen City i Gävle, Capio Hälsocentral Bomhus i Gävle och Södertull Din hälsocentral i Gävle.

Läkarbesök per telefon och provtagning i hemmet

Verksamheten för planerad vård på hälsocentralerna har minskats så att vårdpersonalen ska kunna vårda äldre i deras hem. På så sätt kan man undvika att dessa sårbara människor utsätts för onödiga smittorisker.

En annan åtgärd är att skjuta fram återbesök som inte är tidskritiska. Vissa återbesök kan också göras per telefon istället för fysiskt. I de fall prover behöver tas görs det i hemmet i om det är möjligt.

- Än så länge har det gått bra och jag är imponerad över att våra patienter är så pass positiva som de är till alla dessa förändringar. Det är sällan några klagomål, snarare tvärtom, säger Börje Svensson, chefläkare inom primärvården.

Gävle Strand Din hälsocentral stöd för kommunerna

För att ytterligare stödja kommunerna i vården av extra sköra invånare, såsom äldre och patienter med funktionsnedsättning, är sedan den 6 april Gävle Strand Din hälsocentral avsedd till detta ändamål.

- De som vanligtvis jobbar med dessa sköra patienter vid sina hälsocentraler har vi samlat på Gävle Strands hälsocentral. Här kan de verka tillsammans för att ta hand om våra mest sköra patienter i deras hemmiljö, säger Susanna Björklund, verksamhetschef för primärvården i Gävle.