Miljöprogrammet 2023-2026

Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och sträva efter giftfrihet

Nu har regionfullmäktige antagit det nya miljöprogrammet. Miljöprogammet identifierar målområden där Region Gävleborg kan påverka miljön mest. Det är det som ska peka ut riktningen för miljöarbetet i verksamheten de kommande åren.

Region Gävleborgs alla verksamheter ska ta ansvar för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och ska vara en föregångare inom den gröna omställningen. Några sätt att göra det är att minimera miljö- och klimatpåverkan genom att hushålla med energi, naturens resurser och eftersträva cirkulär ekonomi. Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och sträva efter giftfrihet.

Målen hjälper oss att fokusera på rätt saker men det är i vardagen, varje dag, förändringen sker.

Miljöprogrammet fastställs av regionfullmäktige och beskriver politiska prioriterade miljöområden och -mål för perioden 2023-2026. Programmet omfattar Region Gävleborgs samtliga nämnder, förvaltningar och verksamheter.

– Målen hjälper oss att fokusera på rätt saker men det är i vardagen, varje dag, förändringen sker. Därför behöver vi koppla ihop miljöprogrammet med faktisk verkstad för att göra skillnad på riktigt, säger miljöchef Susanna Andersson.

Miljöprogram 2023–2026 (pdf)