Region Gävleborgs årsredovisning 2019

Under 2019 förkortades kötiderna till operation och beroendet av inhyrd personal sänktes. Cirka 60 000 resor med kollektivtrafiken gjordes per vardag och fyra företagsetableringar gjordes som på sikt beräknas skapa cirka 2 400 jobb i länet.

- Jag är stolt över det verksamhetsresultat som Region Gävleborg har åstadkommit under 2019. Det goda resultatet har kunnat uppnås tack vare organisationens kompetenta och hängivna medarbetare, säger Eva Lindberg, ordförande regionstyrelsen Region Gävleborg.