Region Gävleborg utökar testningen för covid-19

Region Gävleborg är en av de regioner i Sverige som provtar flest personer för covid-19. Nu utökas testningen ytterligare i och med att fler av dem som söker sjukvård för covid-19 provtas.

- Det betyder att du som har symtom och söker vård får prata med en sjuksköterska som kan bedöma om test för provtagning av covid-19 är aktuellt beroende av symtomen, berättar Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Inga provtagningar av symtomfria

Just nu arbetar Region Gävleborg för möjligheten att öka antalet provtagningar. Antalet provtagningar som kan göras är fortfarande begränsade och prioriteringar behöver göras. Det handlar främst om personella resurser vid hälsocentralerna för provtagning.

Det finns inte kapacitet att provta alla invånare i länet, så människor som är utan symtom eller lättare symtom kan inte testas för covid-19 ännu.

Läs mer om provtagning på 1177.se

Fortsatt hög smittspridning ett problem

Hittills har 9375 personer provtagits och 1226 av dem har testat positivt för covid-19. Fortfarande insjuknar många i länet i covid-19 och i Uppsala, Örebro och Västra Götalands län ökar nu smittspridningen.

- Genom att med säkerhet och tydlighet upptäcka de som bär på smitta kan vi bryta smittvägar och smittspridningen. På det sättet kan vi minska inflödet till sjukvården och intensivvården som är högt belastade idag. Det är också mycket viktigt att vi alla tar vårt ansvar och stannar hemma vid symtom och håller den sociala distanseringen, säger Signar Mäkitalo.