Region Gävleborg underlättar för covidvaccinering

I Gävleborg ska det inte finnas några hinder för att bli vaccinerad mot covid-19. Förutom avgiftsfrihet är fria sjukresor och vaccinering i bostaden två åtgärder som är aktuella för Region Gävleborg.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten berättade vid en presskonferens om förutsättningarna för massvaccineringen mot covid-19 i Sverige med start första kvartalet 2021. Leveransen av vaccin samordnas med EU i övrigt och det mesta tyder på att de första doserna kommer i januari. Äldre i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal står först i prioritet. Vaccineringen är avgiftsfri för alla.

Det har tidigare tagits ett politiskt initiativ att vaccineringen i Region Gävleborgs regi ska vara gratis för den enskilde.

För att underlätta vaccineringen vill Region Gävleborgs politiska ledning ha ett beslut om fria sjukresor i länet vid behov. Uppdrag åt hälso- och sjukvårdsledningen väntas också när det gäller att utreda om det är möjligt att bedriva uppsökande verksamhet för vaccinering i de fall där invånare har svårt att lämna bostaden.

Regeringen: 300 miljoner  till regionerna för vissa vaccinationsförberedelser