Region Gävleborg startar digital coronamottagning

Idag den 23 mars lanseras en ny e-tjänst för enkel kontakt med vården. Har du förkylnings- eller luftvägssymtom kan du få egenvårdsråd eller chatta med en sjuksköterska via din mobil, surfplatta eller dator. Det finns också möjlighet till videosamtal.

- Är du orolig för att du har covid-19 kan du vända dig till vår digitala mottagning. Här kan du beskriva dina symptom och få råd. Du har också möjlighet att chatta med en sjuksköterska för att få en bedömning, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.

Snabb och gratis väg in till vården

Den digitala coronamottagningen är gratis och har öppet vardagar mellan klockan 7-16. Den kan nås via 1177.se eller Region Gävleborgs hemsida. Här får vårdsökande en snabbare väg in till vården än via telefon som nu har långa väntetider.

- Det finns också inom kort möjlighet att nå coronamottagningen digitalt via 1177 på telefon, där tjänsten finns som ett knappval. Då skickar 1177 ut ett sms med en länk till chatten, förklarar Simon Nilsson.

Logga in med mobilt bankID

Genom att logga in med mobilt bankID via mobil, surfplatta eller dator får den vårdsökande först svara på en rad frågor. Utifrån svaren ges egenvårdsråd om besvären är lindriga eller så erbjuds en vårdchatt med en sjuksköterska som kan bedöma vårdbehovet och guida den vårdsökande rätt. Det finns också möjlighet till ett videosamtal om sjuksköterskan bedömer att det behövs.

- Utöver att erbjuda regioninvånarna en smidig digital ingång till vården är tanken att vi kan avlasta vården genom att effektivisera hanteringen av coronarelaterade ärenden, säger Simon Nilsson.

Stort digitalt vårdutbud

Den digitala coronamottagningen är ett steg i den digitala utvecklingen inom Region Gävleborg. Nyligen skrevs ett avtal med företaget Platform24 för att om ungefär ett år kunna erbjuda vård online.

- Vi kommer då att kunna erbjuda en stor del av vårdutbudet via en app och webbsida, säger Simon Nilsson.