Region Gävleborg skapar goda förutsättningar för forskning

Region Gävleborgs verksamheter är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar som till exempel en åldrande befolkning. Att ha tillgång till den senaste forskningen är därför viktigt.

- Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet i vår verksamhet och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön, till nytta för patienter och för befolkningen, säger Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef samt förvaltningschef.

Inom Region Gävleborg skapas goda förutsättningar för forskning. Centrum för forskning och utveckling (CFUG) är en avdelning inom Region Gävleborg som ska bidra till ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete. Forskningsverksamheten bedrivs i form av forskarutbildning, forskningstid för disputerad eller som FoU-projekt.

Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef samt förvaltningschef.

Ny forskningsmottagning

Som en del i sitt forskningsarbete invigde Region Gävleborg sin nya forskningsmottagning den 11 oktober. 

- Hit till forskningsmottagningen kan du till exempel komma om du är patient och är med och deltar i en forskningsstudie. Bland annat kan vi genomföra olika typer av provtagning, säger Katarina Wijk.

Invigningen lockade ett 50-tal personer som arbetar inom Region Gävleborg. Dessa fick ta del av forskningsmottagningens nya lokaler. Ett par forskare från Region Gävleborg var också på plats för att presentera sin forskning. En av dessa var Erik Näslund, som till vardags arbetar som läkare inom anestesi och intensivvård vid Gävle sjukhus.

Erik Näslund, läkare inom anestesi och intensivvård vid Gävle sjukhus.

- I min forskning utvärderar jag en ny metod för att mäta syresättningen i kroppen, säger Erik Näslund.

Vad innebär det att du, som en del av din tjänst, har möjlighet att forska på arbetstid?

- Det har en stor betydelse. För att bli antagen till en forskarutbildning måste man kunna visa för universitetet att man har en ekonomisk försörjning och att det finns tid för att genomföra den. Som medarbetare vid Region Gävleborg har jag möjlighet att söka finansiering om jag vill forska eller gå forskarutbildning. Att jag får möjligheten att forska på arbetstid är dessutom viktigt på ett personligt plan. Det är ett kompetenslyft som jag kan använda mig av i min vardag som läkare, säger Erik Näslund.

Mer information

Forskning och samhällsmedicin