Region Gävleborg sänker beredskapsnivån

Efter snart två månader sänker Region Gävleborg sin beredskapsnivå från förstärkningsläge till stabsläge. Covidsjukvården är stabil samtidigt som hälso- och sjukvården öppnar upp för mer av den vård som har fått vänta.

BOLLNÄS 20200506

Bollnäs Sjukhus IVA Covid-19. I bild: Ulla Hagström, Dennis Jönsson och Karin Nilsson.


Foto: Nils Petter Nilsson

- Vi har fortfarande en kris och är hårt belastade. Men vi har integrerat hanteringen av pandemin så väl att det inte längre kräver stora förändringar i verksamheten, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fortfarande görs prioriteringar inom vården med bland annat inställda operationer, men övrig vård öppnar upp allt mer. Det gäller exempelvis cancervård, hjärtsjukvård och kroniska sjukdomar.

Viktigt att söka vård

Under pandemin separeras mottagningar och vårdavdelningar för patienter med covidsymtom från den övriga vården. På så sätt finns ingen risk att patienter blir smittade på hälsocentraler eller sjukhus.

- Som patient ska man söka vård när man behöver, vi har gjort de anpassningar som krävs för att alla ska kunna känna sig trygga, säger Göran Angergård.

Stabsläge – den första av tre beredskapsnivåer

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.